O Concello acondicionará e mellorará a Praza do Rueiro en Palmeira

O Concello de Ribeira acaba de adxudicar unha nova actuación que está dirixida ao acondicionamento e mellora da praza do Rueiro en Palmeira, á beira do arranque da praia da Corna.
As obras que se van executar consisten basicamente na renovación do pavimento, actualmente de baldosa bastante deteriorada. A tal efecto, se instalará unha nova superficie formada por lousas de
granito e de formigón pulido previo acondicionamento da mesma, en tanto que os bordillos serán de granito abuxardado.
Ademais se emprenderán outras accións. Entre elas, a habilitación dunha pequena zona verde circundando as palmeiras existentes a base de terra vexetal e céspede natural. Tamén se colocarán tres
novos bancos de madeira e se instalará unha nova varanda de aceiro inoxidable en substitución da existentes.
A adxudicación das obras recaeu na empresa Marqués de Marancán, S.L. e comportan un investimento de 15.932,96 euros.