Eliminado un punto de vertido de augas residuais ao río Trana, en Noia

A Xunta eliminou un punto de vertido de augas residuais ao río Traba, tamén coñecido como río Vilacoba, no concello de Noia.
Este foco foi localizado na marxe dereita do río, na rúa do Malecón de Cadarso, no marco das inspeccións rutineiras de seguimento levadas a cabo polos técnicos do Plan de Control de Vertidos, dependente de Augas de Galicia, na rede fluvial do municipio.
As inspeccións de seguimento permitiron identificar a orixe da contaminación nas filtracións existentes no pozo da rede de saneamento, previo ao punto final do leito do río.
Os técnicos da Xunta comunicaron esta situación ao Concello de Noia para que procedese a adoptar as medidas necesarias para emendar o foco contaminante.
Nunha nova inspección os técnicos da Xunta verificaron que as obras de impermeabilización e selado do pozo no punto final, levadas a cabo pola entidade local, permitiron a emenda do vertido.