A Xunta xa traballa na redacción do proxecto da nova depuradora de Noia

O deputado do Grupo Popular Rubén Lorenzo afirmou hoxe no Parlamento galego que a Xunta “está a traballar na licitación da redacción do proxecto construtivo para a nova depuradora de Noia, seguindo os pasos de actuación marcados polo Plan director de saneamento deste municipio”.
Rubén Lorenzo lembrou que o saneamento e depuración son competencias municipais, pero “a Xunta é plenamente consciente das dificultades que supón para os gobernos locais cumprir os parámetros aceptables de abastecemento, saneamento e depuración de augas, especialmente para os pequenos e mediados”.
XESTIÓN ADECUADA
Neste sentido, salientou que a Xunta “está a axudar ao Concello de Noia a dotarse das infraestruturas necesarias para a prestación dos servizos de abastecemento e depuración de auga, pero resulta tan importante dispoñer de infraestruturas como xestionalas axeitadamente para, deste xeito, prestar estes servizos con calidade de eficacia”.

O deputado popular apuntou que o Goberno galego investiu nos últimos anos preto de cinco millóns de euros en materia de saneamento e depuración en Noia, “e neste momento está traballando no prego
administrativo que posibilitará a licitación da redacción dun proxecto construtivo para a mellora da depuración neste municipio”.
Porén, Lorenzo recordou que “a colaboración non ten que restrinxirse só á Xunta de Galicia”, polo que manifestou que “a Deputación de A Coruña pode e debe colaborar co Concello de Noia no ámbito do abastecemento e o saneamento”, tal e como se recolle na Lei de bases de réxime local.
NOVA LEI DE XESTIÓN DA AUGA
Para rematar, Rubén Lorenzo valorou a futura Lei de xestión do ciclo da auga como “unha boa ferramenta para achegar solucións ás necesidades de saneamento de municipios como Noia, que redundará na mellora dos servizos e da calidade de vida dos veciños, no coidado do medio ambiente e no futuro da pesca, o marisqueo e do turismo”.
“Permitirá, de feito, achegar solucións integrais e definitivas para as necesidades de Noia en materia de saneamento, facilitando os investimentos na mellora dos sistemas mediante unha corresponsabilidade
das administracións e asegurando unha axeitada prestación dos servizos ao asumir Augas de Galicia a explotación das infraestruturas dos concellos que así o soliciten”, explicou.

Depuradora A Pobra