O prazo para solicitar as axudas de Benestar Social do Son estará aberto todo o ano

A Concellería de Benestar Social de Porto Son informou os días pasados das axudas destinadas á inclusión social e á cobertura de situacións de risco social para este ano 2022. Estas contribucións municipais atinxen varios ámbitos de relevancia para o día a día das familias, dende alimentación básica e hixiene, até roupa, gastos de vivenda, produtos farmacéuticos ou gastos de desprazamentos, incluíndo tamén axudas escolares, entre outras.

Podemos atopar todos os datos que precisamos sobre estas axudas na páxina web do Concello, en formato PDF (publicación no BOP). O prazo de presentación de solicitudes estará aberto todo o ano.

A convocatoria destas axudas directas (Axudas para a Inclusión Social e a Cobertura de Necesidade Social, AISENS) aprobouse na xunta de Goberno local do 27 de xaneiro. En detalle, veñen cunha contía orzamentaria total de 8.000 euros ampliábeis en 2.000 euros.

Fachada do Consistorio de Porto do Son

Conceptos

As axudas para a inclusión social e a cobertura de situación de necesidade social poderán referirse aos seguintes

conceptos:

–Alimentación básica e a hixiene persoal e doméstica.

–Vestiario básico

–Atención dos gastos derivados da vivenda habitual.

–Gastos de aloxamento nun lugar alternativo e temporal.

–Gastos farmacéuticos e de saúde.

–Gastos de desprazamento.

–Axudas escolares.

– Outras axudas: axudas para a atención de situacións de urxente e grave necesidade que non poidan ser atendidas por ningún dos conceptos contemplados nos epígrafes anteriores, previa valoración do/a traballador/a social do departamento de servizos sociais.