Boiro leva a cabo un programa de actividades en materia de igualdade “Boiro contra a violencia”

O Concello de Boiro, a través da área de Feminismo e Igualdade, vai levar a cabo un proxecto dirixido á poboación xeral e ao alumnado dos centros de educativos para desenvolver accións de sensibilización en materia de igualdade de xénero. A concelleira de Feminismo e Igualdade, Dores Torrado, e a responsable de Nova Xestión Cultural, a empresa organizadora, Cristina González, presentaron esta mañá o proxecto “Boiro contra a violencia”.
O obxectivo desta proposta é desenvolver accións de sensibilización en materia de igualdade de xénero, que se van levar a cabo dende o mes de febreiro ata finais de xuño. Para levar a cabo este proxecto o Concello de Boiro conta co financiamento da Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero no marco do Pacto de Estado conta a Violencia de Xénero.
“Temos que levar a cabo programas e accións conxuntas que nos permitan desenvolver políticas de igualdade ao longo do tempo para ver resultados”, afirma Dores Torrado.
“Unha das primeiras accións que se pretenden levar a cabo é a constitución dunha mesa municipal contra a violencia de xénero para traballar de forma conxunta contra a violencia de xénero no municipio”, afirmou Cristina González. Ademais vanse realizar actividades de prevención e sensibilización ante calquera forma de violencia contra as mulleres; accións formativas para atallar a fenda dixital; accións para a seguridade urbana con perspectiva de xénero; obradoiros de saúde afectivo sexual; a elaboración dunha guía- protocolo de actuación ante situacións de violencia de xénero e a incorporación de formación de linguaxe inclusiva entre a cidadanía e na administración local.
Na actualidade, dende a área de Igualdade do Concello de Boiro estanse desenvolvendo accións formativas en materia de igualdade de xénero e prevención de conductas sexistas. O vindeiro 12 de febreiro vaise desenvolver un taller de defensa persoal financiado pola Deputación da Coruña
e o día 23 unha formación impartida pola Escola Galega de Saúde do SERGAS para a detección de sinais de alarma en trastornos da alimentación.