ADEGA di que o Goberno incumpre a moratoria para instalar parques eólicos mariños

A asociación ecolóxica galega ADEGA vén de emitir un comunicado sobre a actitude do Goberno en relación á moratoria establecida para a instalación de parques eólicos mariños nas costas galegas, unha actitude que segundo critica a entidade ambiental evidencia “o incumprimento da dita moratoria”. Esta tivo a súa orixe en xuño de 2021, cando o Goberno acordou paralizar a admisión de novos parques eólicos mariños mentres non se aprobara un marco normativo propio para o sector. “Porén”, denuncian dende ADEGA, “en novembro pasado ano admitiu a trámite o parque eólico mariño Nordés de 1,2 GW con 80 aeroxeradores de 15 MW cada un fronte á costa ártabra, promovido por dúas empresas do sector enerxético e de investimentos de capital internacional”.

ADEGA critica que “o desenvolvemento da enerxía eólica mariña no Estado español carece dunha planificación propia”. Segundo explica, “tan só o RD 1028/2007 establece os requisitos administrativos, mais non existe unha regulamentación sectorial propia que estableza as áreas aptas, as condicións de desenvolvemento, ou os criterios de exclusión, entre outros condicionantes”. Así, engade a entidade ecoloxista, s”ó no POEM (Plano de Ordenamento do Espazo marítimo), aínda en tramitación, hai referencias entre moitas outras actividades, ao desenvolvemento da eólica mariña nos mares do Estado”.

ADEGA ten reclamado ao Ministerio que “cando cando menos a xeración de enerxías renovábeis no mar (cando non a eólica en exclusiva) conte cunha planificación e desenvolvemento normativo axeitado”, como establece a Folla de ruta da eólica mariña e as enerxías do mar en España aprobada o pasado 10 de decembro.