Representantes do PSdG-PSOE comarcal de Barbanza e Muros e Noia, visitan as balsas de San Finx para reiterar o seu apoio cosaneamento das Rías

Este fin de semana, representantes do PSdG-PSOE dos Concellos que forman o partido a nivel comarcal visitaron as balsas da Mina de San Finx, onde poideron comprobar o seu estado actual, e mostrar a súa preocupación polo evidente deterioro das paredes de contención dos residuos mineiros.

Como xa se ven realizando dende varias agrupacións locais do PSdG- PSOE nas últimas semanas, o partido da Comarca quixo deixar clara a súa postura respecto á posible reapertura da actividade mineira, na que solicitan que se cumpran todos os requisitos medioambientais que están vixentes na actualidade, para poder retornar a actividade. Como pode ser a realización do estudo de impacto ambiental da actividade mineira, e comprobar a solvencia económica da empresa que finalmente poda explotar a Mina, para facer fronte a calquera incidencia que poda ocorrir.
Os representantes comarcais do PSdG-PSOE seguirán trasladando, tanto á dirección do partido en Galicia e ao grupo Parlamentario, a necesidade de que a Xunta esixa á empresa responsable do complexo mineiro que se garantice a seguridade e calidade das augas que chegan á Ría de Noia, e que da emprego a tantas familias a través da actividade marisqueira e a pesca.
Asímesmo, solicitarán que se leven a cabo as xestións pertinentes para a restauración ambiental do entorno da mina, a posta en seguridade do estado das balsas que recollen os residuos mineiros, ou a eliminación das mesmas co tratamento que sexa preciso para a retirada dos residuos depositados nelas.