Porto do Son destina a investimento 3,5 dos 10,2 millóns do orzamento municipal

O pleno de Porto do Son aprobou cos votos favorables do PP e o rexeitamento do BNG e a abstención do PSOE, os orzamentos para este ano. A cantidade elévase con respecto á do exercicio anterior nun 15 %, alcanzando así os 10.213.573 euros. É dicir, é dicir, 1.303.573 euros máis.

Segundo explicou a tenente alcalde, María Maneiro este incremento debese fundamentalmente ao aumento de ingresos procedentes de tributos do Estado e a subvencións de Xunta, Deputación e do Fondo de Desenvolvemento Rexional, que chegan aos 2.234.381 euros.

O goberno local indicou que non se prevé ningunha subida de impostos ou taxas municipais se ben o portavoz do BNG, Balbino González manifestou que desde o ano 2015, hai unha suba progresiva do IBI ata ou 2025.

O incremento do 10 % que experimenta o gasto social é outro dos puntos nos que fai especial fincapé o executivo. A contía establécese en 1.024.299 euros, dos que 486.000 «irán destinados ao servizo de atención non fogar para as persoas maiores e dependentes do concello. Increméntanse ou gasto en emerxencia social, ou servizo de Xantar na Casa e infravivenda, en colaboración coa Consellería de Política Social», precisou a tenente alcalde.

O goberno recalcou o aumento do 60 % no capítulo de investimentos, onde o importe ascende a 3.565.660 de euros, o que supón o 35 % dos orzamentos aprobados.

Principais actuacións

Proxecto de eficiencia enerxética da iluminación pública 562.936
Reforma e ampliación do parque de xogos infantil de Porto do Son 339.584
Adecuación de pistas municipais 300.000
Mellora do bordo litoral da praia de Porto do Son 229.889
Humanización de rúas na parroquia de Nebra 201.036
Saneamento en Maroño-Goiáns 193.328
Humanización da rúa Santa Irene 179.286
Construción de beirarrúas de Coira a Freixedo 137.940
Dotación de saneamento á zona de Cans 119.213
Construción de beirarrúas de Eiravedra a Ou Pozo 109.989
Adquisición de terreos para o colexio de Portosín 100.000
Fondo de Compensación Ambiental 100.000
Adquisición dun vehículo destinado a limpeza viaria 100.000
Pavimentación de camiños e recollida de pluviais en Caamaño 93.178
Cambio de cuberta e mellora da accesibilidade na casa do concello 87.500
Saneamento no núcleo de Esparrelle, en Caamaño 87.500