Comezaron en Outes as obras para humanizar a avenida de San Campio

Co inicio desta semana, este luns 10 de xaneiro, deron comezo en Outes as obras destinadas a humanizar e mellorar a seguridade e a accesibilidade na céntrica avenida de San Campio, uns traballos que veñen da man da Deputación e da Coruña e do Concello.

Dende o Consistorio lembran que as tarefas estenderanse durante as vindeiras semanas e que por motivo de facilitar o desenvolvemento das mesas prégase non estacionar na avenida, concretamente na marxe esquerda en dirección a San Ourente, entre a Casa da Cultura e o muíño e lavadoiro.

Un proxecto que mellorou a proposta inicial

A Deputación da Coruña adxudicou en setembro, por 348.649 euros, as obras destinadas a humanizar e mellorar a seguridade viaria da avenida de San Campio, na Serra de Outes, que, segundo lembraba daquela a entidade provincial, “foron paralizadas hai uns anos debido ao incumprimento do proxecto por parte do contratista”. Isto, engadiu a institución poñendo o foco no tempo transcorrido e nas consecuencias desta circunstancia, fixo preciso redactar un novo proxecto técnico, aprobado a finais de 2020 e con diversas melloras con respecto ao proxecto orixinal, acordadas polo departamento de Vías e Obras da Deputación e o Concello de Outes.

As obras, explicaron dende a Deputación, contribuirán a mellorar a seguridade peonil na zona mediante a construción de beirarrúas e a dotación dunha nova capa de rodaxe no tramo da DP 5604 que discorre entre o inicio da estrada e o PQ 0+340.

O proxecto inclúe asemade a renovación dos servizos de saneamento e abastecemento de auga, recollida de pluviais, e canalización do alumeado, así como a reposición da sinalización horizontal e vertical. Estas novas redes de servizos localizaranse baixo as beirarrúas no caso do saneamento, abastecemento e alumeado e baixo as zonas de aparcamento no caso da rede de pluviais.

O pavimento das beirarrúas estará formado por lousa hidráulica sobre base de formigón e saburra (zahorra) artificial. En canto ao pavimento da estrada executarase con mestura bituminosa en quente de 5 cm de espesor, previo fresado e reparación do firme nas zonas onde se atope máis deteriorado. As obras comezarán nas vindeiras semanas e teñen un prazo de execución de seis meses.