A Deputación adxudica por 348.649 euros as obras que rematarán a humanización da avenida de San Campio, en Outes

A Deputación da Coruña vén de adxudicar por 348.649 euros as obras destinadas a humanizar e mellorar a seguridade viaria da avenida de San Campio, na Serra de Outes, que, segundo lembra a entidade provincial, “foron paralizadas hai uns anos debido ao incumprimento do proxecto por parte do contratista”. Isto, engade a institución poñendo o foco no tempo transcorrido e nas consecuencias desta circunstancia, fixo preciso redactar un novo proxecto técnico.

Este proxecto técnico foi aprobado a finais de 2020 e nel aproveitouse para incluír melloras con respecto ao proxecto orixinal, acordadas polo departamento de Vías e Obras da Deputación e o Concello de Outes.

As obras, explican dende a Deputación, contribuirán a mellorar a seguridade peonil na zona mediante a construción de beirarrúas e a dotación dunha nova capa de rodaxe no tramo da DP 5604 que discorre entre o inicio da estrada e o PQ 0+340.

O deputado responsábel da área de Vías e Obras, José Manuel Pequeño, laiouse do importante adiamento que experimentou esta obra “debido á súa paralización por incumprimento do anterior contratista”,pero explicou que esta nova adxudicación “dá luz verde de forma definitiva a un proxecto que vai a supor unha importante mellora da seguridade, especialmente para veciños que se desprazan a pé, e tamén vai a mellorar a estética desta travesía principal da Serra de Outes”.

O proxecto inclúe asemade a renovación dos servizos de saneamento e abastecemento de auga, recollida de pluviais, e canalización do alumeado, así como a reposición da sinalización horizontal e vertical. Estas novas redes de servizos localizaranse baixo as beirarrúas no caso do saneamento, abastecemento e alumeado e baixo as zonas de aparcamento no caso da rede de pluviais.

O pavimento das beirarrúas estará formado por lousa hidraúlica sobre base de formigón e saburra (zahorra) artificial. En canto ao pavimento da estrada executarase con mestura bituminosa en quente de 5 cm de espesor, previo fresado e reparación do firme nas zonas onde se atope máis deteriorado. As obras comezarán nas vindeiras semanas e teñen un prazo de execución de seis meses.