A industria agroalimentaria segue a ser o gran puntal económico e exportador do Barbanza

A Deputación da Coruña e o Club Financeiro de Santiago presentaron este luns 17 de xaneiro o Informe de Coxuntura Económica (ICE), unha radiografía da realidade económica da provincia da Coruña, tanto a nivel comarcal como municipal. O documento arroxa os datos económicos das dezaoito comarcas con incidencia: Arzúa, Barbanza, A Barcala, Bergantiños, Betanzos, A Coruña, Eume, Ferrol, Fisterra, Muros, Noia, Ordes, Ortegal, Santiago, O Sar, Melide, Terras de Soneira e Xallas. No caso da nosa comarca, a investigación pon o foco no importante papel xogado estes anos pola industria agroalimentaria, que representa máis do 80 % do total industrial da bisbarra.

O arquivo, editado polo Club Financeiro de Santiago e subvencionado polo ente provincial, foi presentado na sede da Deputación polo presidente do Club, Roberto Pereira, e o deputado de Emprego, José Ramón Rioboo. O informe permite coñecer en detalle os datos do territorio e recursos naturais, poboación, mercado de traballo, estrutura produtiva e sector público.

A nivel xenérico, un dos datos máis destacados do informe é a constatación dun notábel medre no volume de exportacións da provincia, que subiron unha media anual do 2,6% na última década. En concreto, pasaron dos 6.022 millóns de euros en 2010 aos 7.818 millóns de 2020. No estudo tamén se reflicte que o impacto da crise provocada polo coronavirus sobre as vendas exteriores da provincia fixo que o peso das vendas de Galicia baixase.

O groso do comercio exterior da Coruña diríxese cara a países da Unión Europea (57,9 %), destacando Francia (14,6 %), Portugal (11,8 %), Polonia (9,3 %) e Reino Unido (7,8 %). As relacións comerciais co continente americano só supoñen o 5,1 % das exportacións actuais, sendo os destinos máis importantes EEUU (2,4 %) e Brasil (0,6 %).

A Coruña presenta unha elevada concentración das súas exportacións no sector téxtil, como consecuencia do peso da multinacional Inditex. En 2019 a confección de roupa de vestir supoñía o 47,3 % das vendas ao exterior da provincia. En 2020, e como consecuencia da crise económica causada pola pandemia, diminuíu ata o 44,7 %.

Datos económicos

Respecto do Produto Interior Bruto por habitante, os valores máis altos localízanse nas comarcas de Eume con 34.000 euros por habitante, A Coruña con 30.000 e Santiago con 27.000. No lado contrario, Muros sitúase na peor posición con apenas 13.000 euros por habitante.

Por sectores, na provincia da Coruña o sector servizos supera o 70 % do VAB total. A industria supón o 17,3 %, a construción o 7,4 % e o sector primario o 4 %. En canto ao sector industrial por comarcas, na Coruña destaca a metalurxia (27,8 %), a industria agroalimentaria (23,6 %) e o resto da industria (24,5 %). En Santiago prima a rama da madeira, papel e móbeis que, cun 25,8 %, representa un maior peso na súa industria, seguida da metalurxia (21,6 %). En Ferrol e en Eume despunta a rama da enerxía que supón o 31,4 % e o 86,3 % do VAB industrial, respectivamente. En Barbanza sobresae a industria agroalimentaria que supón máis do 80 % do total industrial da comarca.

Poboación: só medran Santiago e A Coruña

O capítulo da poboación comeza constatando que a densidade de poboación da provincia coruñesa é bastante superior á media de Galicia, de 141,3 hab/km2 fronte aos 91,4 hab/km2. A comarca da Coruña sobresae porque se sitúa en 859 hab/km2. Esta cifra cuadriplica a densidade das seguintes zonas máis habitadas: Barbanza (266), Santiago (248) e Ferrol (244). Pola contra, as comarcas de Ortegal, Arzúa, Terras de Melide e Xallas quedan por baixo dos 40 habitantes por quilómetro cadrado. Ademais, a dinámica de presión poboacional modificouse nos últimos anos concentrándose nas comarcas de Santiago e A Coruña. En 2020, son as únicas onde se incrementou a densidade de poboación.

A provincia da Coruña concentra ao 41,5 % da poboación galega. Por comarcas, A Coruña acumula a maior porcentaxe (36,3 %), seguida de Santiago (15,1 %) e Ferrol (13,5 %).

Betanzos, a comarca con maior débeda por habitante

Sobre o gasto público dos municipios constátase “unha forte contracción dos recursos administrados polas facendas locais ata o ano 2012 e unha lixeira recuperación nos últimos anos”.

Polo que respecta ao endebedamento municipal destaca a súa importante redución entre os anos 2010 e 2017. Aínda que, evidéncianse fortes diferenzas entre municipios, sobresae a comarca de Betanzos con 371 euros por habitante, Barbanza (143), Orde (130) e A Coruña (123). No lado oposto e sen débeda pública atópanse as comarcas de Arzúa, Fisterra, Ortegal e Xallas.