O Concello de Boiro debaterá en pleno o texto da nova ordenanza de medio ambiente e xestión de residuos

O Concello de Boiro debaterá na sesión plenaria do vindeiro mércores 22 de decembro a aprobación inicial da nova ordenanza de Medio Ambiente. O texto pretende modificar á anterior ordenanza, do ano 1994, e que se complementou no ano 2015 coa de convivencia adaptando a xestión municipal á normativa europea, nacional e galega.

O Concello explica que “dende o ano 2018 véñense aprobando diferentes directivas europeas, así como a recente normativa galega e estatal de residuos, polo que a ordenanza de medio ambiente coa que contaba o Concello de Boiro quedou obsoleta”. Por este motivo, foi preciso levar a cabo unha actualización completa do que nela se recollía para adaptala á normativa actual.

“Esta ordenanza é un texto futuro e garantista co que se pretende normalizar e ordenar a xestión municipal, especialmente en materia de residuos”, afirma o concelleiro de Medio Ambiente, Raúl Treus. O texto establece cousas como a separación e recollida selectiva de lixo en festexos e eventos públicos ou sancións para evitar” a problemática dos enseres depositados na rúa ou o lixo fora dos contedores”, engade.

A nova ordenanza contempla xa a incorporación das tres novas fraccións de residuos que, a partir de decembro do 2023 e 2024, deben xestionar as administracións locais e que son orgánicos, aceites e téxtil. Recolle tamén o compromiso do Concello coa compostaxe, que xa se está poñendo en práctica nas vivendas unifamiliares e se quere implantar tamén de xeito comunitario, e os puntos limpos móbiles para fomentar a recollida selectiva en todos os núcleos de poboación.

O texto supón tamén unha garantía do compromiso do Concello de Boiro para realizar unha recollida selectiva e efectiva dos residuos no municipio, así como pola promoción da concienciación e educación ambiental na veciñanza.