O Concello de Boiro aproba a exención da taxa de terrazas para o ano 2022


O pleno da Corporación do Concello de Boiro aprobou unha modificación da Ordenanza fiscal nº 15 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, taboados, quioscos e outros elementos análogos con finalidade lucrativa. Con esta modificación, o Goberno local vén de eximir do pago de terrazas aos locais de hostalaría durante todo o exercicio 2022.

Cómpre lembrar que esta medida xa se tomou de forma excepcional nos anos 2020 e 2021 para axudar ao sector hostaleiro a paliar os efectos da crise producida no sector con motivo do peche de locais debido á COVID-19. “Deste xeito”, explica o Concello, “todos aqueles locais que soliciten a ocupación de vía pública para a colocación de terrazas en calquera dos períodos estipulados, todo o ano, semana santa ou verán, non terán que aboar as taxas correspondentes ao exercicio 2022”.