Na Pobra o Concello convoca as axudas ao transporte de estudantes relativas ao curso 2021-2022

O Concello da Pobra do Caramiñal convocou novamente unha liña de axudas económicas para os estudantes locais no relativo ao desprazamento a centros de ensino no curso académico 2021-2022. A contía total destinada a estas achegas, que prolongan as do ano pasado, establécese nos 7.500 euros. O importe máximo para cada persoa beneficiaria oscila entre os 100 e 150 euros, dependendo da distancia ó centro de estudos.

A Administración local pretende así “colaborar economicamente coas familias de menor renda para a realización de estudos oficiais, empregando esta liña de axudas”.

O prazo para a presentación das solicitudes será de 15 días hábiles dende o día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP), neste 10 de decembro.

As persoas que concorran deben cumprir os requisitos que se detallan na convocatoria e poderán ser beneficiarias as/os estudantes que estean realizando algún dos seguintes estudos: ensinos universitarios adaptados ao espazo europeo de educación superior conducentes a títulos oficiais de grao e de mestrado; ensinos universitarios conducentes aos títulos oficiais de licenciatura, enxeñaría, arquitectura, diplomatura, mestre/a, enxeñaría técnica e arquitectura técnica; complementos de formación para o acceso ao mestrado, grao ou para proseguir estudos oficiais de licenciatura; ensinos da formación profesional; ensinos da educación especial; ou bacharelato para opcións non ofertadas nos centros da Pobra do Caramiñal ou que non dispoñan de prazas vacantes.

A convocatoria das ditas axudas está publicada na páxina web do Concello, ademais de se indicar a documentación que se debe presentar.