Adxudicada a redacción do proxecto para urbanizar o novo polígono de Ribeira

23 Decembro 2021

O Concello de Ribeira informou da adxudicación da redacción do proxecto para urbanizar o novo polígono industrial. A actuación recaeu na empresa Monsa Urbanismo, S.L., por un importe de 129.772,50 euros, IVE incluído.

De acordo co prego de contratación, neste documento deben definiranse a lo menos a execución das seguintes obras a efectuar na superficie de 258.685 metros cadrados de que consta a área industrial na contorna de Fontenla / Pedras Vermellas (Palmeira):

• Execución ou acondicionamento das vías públicas, rede peonil, aparcadoiros e espazos libres públicos, incluída a explanación e pavimentación de calzadas, construción e encintado de beirarrúas e movementos de terras.

• Abastecemento de auga, incluída a súa captación, depósito, tratamento e distribución, así como as instalacións de rega e os hidrantes contra incendios.

• Saneamento, incluídas as conducións e colectores de evacuación, os sumidoiros para a recollida de augas pluviais e as instalacións de depuración.

• Subministro de enerxía eléctrica, incluídas as instalacións de condución, transformación, distribución e iluminación pública.

• Infraestruturas comúns telefónicas e de telecomunicacións.

• Canalización e instalación das redes de gas e dos demais servizos esixidos en cada caso polo planeamento

• Xardinaría dos espazos libres públicos, incluída a plantación de árbores e de especies vexetais preferentemente sustentábeis e a instalación de elementos de xogo infantís.

• Sinalización.

• Mobiliario urbano.

• Previsión de espazo para a implantación das infraestruturas de transporte público que se requiran para unha mobilidade sustentable.

• Demolición dos elementos existentes incompatibles co planeamento.

• Enlace dos servizos urbanísticos cos sistemas xerais e acreditar que teñen capacidade suficiente para atendelos

• Previsión e valoración das correspondentes obras de desvío ou reposición e incluso a súa posible utilización como puntos de novas acometidas.

• Expropiación e servizos arqueolóxicos

Cómpre lembrar que fai unhas semanas tamén se adxudicaron os traballos de redacción do proxecto de expropiación e a execución dos servizos de arqueoloxía.

O Concello engadiu tamén que polo que respecta ao proxecto de expropiación, a adxudicación da súa elaboración recaeu na entidade Fernández Carballada y Asociados, S.L.P., conforme a unha proposta de 43.560 euros, IVE incluído, en tanto que a execución dos servizos de arqueoloxía recaeron na empresa Árbore Sociedade Cooperativa Galega por 26.194 euros.

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“El fútbol es algo más” – José Antonio Constenla

“El fútbol es algo más” – José Antonio Constenla

¡Gooool! Ese es el cántico que se ha escuchado prácticamente en todas las calles de España. El “¡Yo soy español, español, español...!” ha retumbado en todos los rincones del país cuando el árbitro señaló el final del partido que nos ha convertido en reyes de Europa. 4...

“España”. Alberto Barciela

“España”. Alberto Barciela

España se hace grande con lo aparentemente sencillo. Entonces deja de ser una Europa periférica que arrambla con esa idea de que el continente termina en los Pirineos, para reivindicarse como la tierra conquistadora, que acobijó a todas lAs culturas, que se embebión...