O pleno da Pobra veu marcado por un incremento dos recursos contra a violencia de xénero

O Concello da Pobra do Caramiñal acolleu na xornada deste xoves 25 a sesión ordinaria do pleno da Corporación, a cal comezou cun minuto de silencio con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. No seu transcurso aprobáronse medidas para intensificar a loita contra o maltrato. Novamente foi emitido en streaming a través do Youtube do Concello.

A orde do día foi a que figura a seguir:

  1. Aprobación actas anteriores (29 de abril e 27 de maio de 2021).
  2. Proposta alcaldía aprobación do protocolo de actuación, coordinación e prevención fronte á violencia de xénero do Concello da Pobra do Caramiñal. Aprobada por unanimidade.
  3. Modificación da ordenanza fiscal nº 7 reguladora da taxa polo subministro e acometida á rede xeral de abastecemento de auga potábel, así como da conservación de contadores e acometidas. Aprobada con 8 votos a favor (Nós Pobra, BNG e PSdeG-PSOE) e 5 en contra (PP).
  4. Modificación da ordenanza fiscal nº 20 reguladora da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros. Aprobada con 8 votos a favor (Nós Pobra, BNG e PSdeG-PSOE) e 5 en contra (PP).
  5. Moción do grupo municipal BNG sobre o incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero. Aprobada con 8 votos a favor (Nós Pobra, BNG e PSdeG-PSOE) e 5 en contra (PP).
  6. Moción do grupo municipal do PP relativa á loita contra a violencia de xénero. Aprobada por unanimidade.
  7. Moción do grupo municipal do PP relativa a unas instalación para o Club de Kempo. Denegada con 5 votos a favor (PP) e 8 en contra (Nós Pobra, BNG e PSdeG-PSOE).
  8. Moción do grupo municipal do PP relativa ao soterramento do cableado aéreo. Denegada con 5 votos a favor (PP) e 8 en contra (Nós Pobra, BNG e PSdeG-PSOE).

Finalmente, procedeuse cos decretos e informes da alcaldía, así como cos rogos e preguntas.