O Plan Único da Deputación inviste este ano 11 millóns nos concellos do Barbanza

A Deputación da Coruña achegou un balance dos investimentos da entidade provincial na nosa comarca, neste ano en curso. Fíxoo a través do presidente provincial, Valentín González, quen sinalou que a cifra achegada aos nosos concellos pola entidade a través do Plan Único (POS+2021) alcanzará este ano os 11 millóns, dos que preto de 2 destínanse a financiar gastos sociais nos municipios co obxectivo de “paliar os efectos da pandemia e protexer aos colectivos máis vulnerábeis”.

O presidente provincial, Valentín González Formoso, remarcou a utilidade deste programa para “mellorar infraestruturas e servizos, así como para dar apoio no eido social ante as necesidades derivadas da crise sanitaria e impulsar a reactivación social e económica nos municipios da provincia”.

Máis detalles

O Plan Único achega case 2 millóns de euros aos 11 concellos da nosa comarca “para paliar os efectos sociais provocados pola pandemia”. As contías repartidas nos diferentes municipios, dixo o presidente, oscilan entre os 103.356,63 euros de Carnota e os 262.161,95 euros que recibe Ribeira. Reforzo do persoal adscrito aos servizos sociais e axuda no fogar, creación de axudas para a cobertura de necesidades básicas coma vivenda, alimentación, gastos médicos e farmacéuticos ou escolarización dos colectivos máis vulnerábeis son algunhas das cuestións ás que os concellos están a destinar estes fondos. Concellos coma Ribeira ou Mazaricos destinan a practica totalidade do Fondo Social do Plan Único para reforzar o servizo Servizo de Axuda no Fogar. Outros coma Mazaricos destinan boa parte dos fondos a liñas de apoio a persoas e familias en risco de exclusión social.

Máis de 4 millóns para 42 obras

Dentro do plan, 11 concellos da comarca executarán un total de 42 obras de humanización de rúas e espazos públicos, mellora nas redes de iluminación e saneamento, renovación de estradas, actuacións en instalacións municipais ou accións para incrementar a seguridade peonil, entre outras.

O presidente salientou “grandes investimentos” como os 245.500 euros dedicados ao proxecto de mellora dunha vintena de camiños rurais en Mazaricos, os 230.922,63 euros para o proxecto de mellora de infraestruturas hidráulicas en Abelleira (Muros), os 193.328,94 euros para o saneamento en Mantoño (Porto do Son) ou os 169.198,74 euros para o punto de atención á infancia no Cruceiro (Outes), máis “tamén pequenas obras que contribúen a dotar de servizos básicos a moitos núcleos rurais e a mellorar a vida dos seus habitantes”.

Os municipios da comarca destinan este ano 289.804,25 euros para reducción da débeda, 258.022,31 euros para pago a provedores e 1,5 millóns para gasto corrente, co que se financian servizos básicos municipais importantes para a cidadanía como poden ser a iluminación pública ou a recollida de lixo. A través do Plan Adicional tamén se financiarán investimentos por importe de 3,1 millóns de euros.

O Plan Único ofrece aos concellos total liberdade á hora de decidir en que investir os fondos que lles achega a Deputación, cunha distribución que se basea en criterios obxectivos como a poboación, superficie, número de parroquias ou esforzo fiscal de cada municipio.