Familias de Outes e Muros reclaman a adaptación das liñas de bus aos horarios dos institutos de Noia para poderen usar a Tarxeta Xente Nova

Un grupo de familias de Outes e Muros veñen de xuntar forzas para mellorar o transporte público que leva ás súas fillas e fillos aos centros docentes da contorna. En concreto, reclaman a adaptación das liñas de autobús aos horarios dos institutos de secundaria de Noia para poder utilizar a Tarxeta Xente Nova. Segundo explican nun comunicado conxunto, estas liñas de transporte interurbano non se adaptan ás entradas e saídas de ningún dos dous centros de secundaria noieses, o IES Campo de San Alberto e o Virxe do Mar.

E engaden: “Na mellor das opcións o alumnado chegaría ás 7:50h cando o horario lectivo comeza ás 8:40h na saída a situación é similar, cunha variación de unha hora. O que alonga a estadía en Noia para que o servizo poida ser gratuíto. Estes horarios non permiten a aplicación da Tarxeta Xente Nova para o transporte gratuíto para mozos menores de 21 anos”.

Segundo fan saber máis en concreto, “esta situación obriga ás familias a contratar un servizo de liña discrecional que supón un gasto para as familias de 60€ ao mes”. Esta liña só chega á entrada de Esteiro, polo que no resto do concello de Muros non se cubre esta demanda e complícase o desprazamento do alumnado para acudir a FP que se imparte en Noia, engaden as familias, que aseguran “é unha situación que discrimina, xa que o resto de liñas da comarca de Muros e Noia e Barbanza si que están adaptadas aos horarios do instituto, mentres que a liña principal Noia-Muros non”.

A solución, segundo as familias, “pasa por modificar a liña da mañá uns 20 minutos”. Reclaman aos Concellos que interpelen á Xunta de Galicia para valorar estes cambios, ou que habiliten mecanismos que corrixan a discriminación.

Iniciouse unha recollida de sinaturas que pretenden presentar ante as entidades municipais e ante a Xunta de Galicia.