Eliminado en Esteiro (Muros) un punto de vertido de augas residuais

A Xunta eliminou un punto de vertido de augas residuais en Esteiro, no concello de Muros.
Os técnicos do Plan de Control de Vertidos, dependentes de Augas de Galicia, localizaron este foco no lugar da Ribeira do Maio, en Esteiro.
O persoal autonómico detectou este vertido nunha inspección rutineira nesta contorna, constatando, tras a súa avaliación, que a orixe se atopaba nunha vivenda unifamiliar desta zona.
Augas de Galicia informou ao Concello de Muros da situación para que procedera ao requirimento ao titular do inmoble particular da conexión das súas augas residuais á rede de sumidoiros municipal.
Nunha recente inspección, os técnicos de Augas de Galicia verificaron a eliminación deste punto de vertido, grazas á execución da acometida da vivenda particular á rede de sumidoiros.