O Concello de Boiro quere impulsar cos centros de ensino un proxecto integral sobre igualdade e benestar

A Concellería de Educación de Boiro impulsa un proxecto integral centrado en docencia, igualdade e saúde, para ser levado a cabo en colaboración cos centros de ensino locais. A proposta para a realización do proxecto, financiado mediante o remanente de tesourería por un importe de 25.000 euros, será levada ao pleno desta semana.

O Concello explica que “este proxecto nace da necesidade de dar resposta á demanda dos centros educativos de traballar sobre accións relacionadas coa promoción social da igualdade de xénero, a resolución de conflitos e a saúde mental, cuestións que se viron agudizadas debido á crise sanitaria, a convivencia forzada e a imposibilidade de relacionarse de maneira presencial.” O obxectivo deste programa é “impulsar un cambio de valores, roles e estereotipos a través dun proceso de recuperación da súa saúde”.

O proxecto engloba tres grandes áreas de traballo que son as seguintes: Igualdade e sensibilización social, coa que se busca concienciar sobre a existencia de desigualdades e loitar contra a invisibilidade das mulleres; Educación e prevención, para analizar as necesitades de atención da infancia e mocidade e evitar a exclusión, facilitar instrumentos para a aprendizaxe a través das TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación); e Saúde e benestar, para mellorar os hábitos saudábeis e favorecer actividades e espazos de encontro fora do ámbito educativo.

Dentro destas tres grandes áreas levaranse a cabo proxectos específicos dentro do sistema educativo, involucrando á administración, ao profesorado, ao alumnado, ás familias… as persoas destinatarias de En(clave) son os nenos e nenas de entre 12 e 18 anos dos centros educativos de primaria e secundaria no municipio, nos que conflúen factores sociais, familiares e/ou persoais que poñen en perigo o seu pleno desenvolvemento persoal e social.