Facenda poxa parcelas de Boiro, Lousame e Dodro

Consistorio de Dodro, municipio co maior número de fincas afectadas polas poxas

A Delegación de Economía e Facenda en Galicia acaba de convocar unha poxa pública para allear 124 bens inmobles, a maioría deles rústicos, dos cales o 44 por cento (55) están na comarca. En concreto, constan vinte e seis de Dodro, dúas en Lousame, un en Boiro, nove en Ames, sete figuran en Vedra, cinco en Santa Comba e outros tantos en Trazo, mentres que se cita un nos municipios de Teo, outra no Pino.

A primeira poxa celebrarase no salón de actos desa Delegación (sita en cálea Comandante Fontanes, nº 10 planta 3ª, A Coruña), ás dez horas dos días 15 de decembro de 2021 (lotes 1 ao 64, todos eles referidos a parcelas de Narón e As somozas), mentres que o 16 de decembro de poxará polo resto, do 65 ao 124, que son os que integran o groso das leiras da contorna compostelá.

Os lotes que resultasen desertos na devandita convocatoria poderán ofertarse sucesivamente nunha segunda, terceira e cuarta poxas, nas que terán cabida a totalidade dos terreos ofertados e que se celebrarán no mesmo local ás dez horas do 9 de febreiro de 2022, 9 de marzo de 2022 e 6 de abril de 2022 en cuarto lugar.

Ademais, o presidente da mesa de licitación poderá acordar unha rebaixa do tipo de licitación de ata un 15 % en cada unha delas, e en todas as convocatorias permitiranse presentar ofertas en sobre pechado ata as catorce horas do día 7 de decembro de 2021 (1ª poxa), do día 2 de febreiro de 2022 (2ª poxa), do día 2 de marzo de 2022 (3ª poxa), e do día 30 de marzo de 2022 (4ª poxa).

Respecto a a cualificación dos bens inmobles da contorna compostelá, hai tres de carácter urbano. Trátase da parcela 477, situada na Portiña, Boiro, e que ten unha superficie de 120 m2. Conta, ademais, cunha construción situada (transformador) ao que chega unha liña de tendido eléctrico. As outras dúas están en Santa Eulalia de Vilacoba, Lousame, e ambas coinciden na súa parca superficie: vinte metros cadrados.

En canto aos municipios onde hai máis, destaca Dodro, localizándose os veintiseis predios na zona de concentración parcelaria de Santa María, e na contorna de localidades como Albite, Bicada, Piolla, Lavandeira, Fonte, Sacras, Forcada, Coxa ou Tintureiro, entre outros. Ames concentra a oferta de terreos na contorna de concentración de San Cristobo de Tapia, concretamente en Carcaxeira, Espiño, Fervenza, Madorras (de 2,4 hectáreas), Balibón (a maior, de 2,5 ha), Camiño Novo, Laxe e no Agro de Mariano Picoto.

Xa en terras xalleiras, hai leiras rústicas dispoñibles tras a parcelaria de Santa María de Alón na contorna de Val dúas Panos, Muíño do Cuco, Raposeiras, Sian e Muíño Novo, mentres que en Vedra atópanse outras sete, resultado do proceso de concentración de San Pedro e San Miguel de Sarandón, xustamente nos lindes de Sobre do Canle, Prado, Pedreiras, Souto do Regueiro, Maceiros, Foxo, Meixide e o lugar de Monte de Arriba.