En Ribeira corte de subministración eléctrica en Artes, Deán e Avenida Ferrol o día 22

Co fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para poder
atender nas mellores condicións as necesidades de subministración da zona, Naturgy informa que o
próximo día 22 de outubro de 2021, de 9:30 a 10:30 horas, vai proceder a deixar fóra de servizo
unha serie de instalacións, o cal pode provocar interrupcións na súa subministración de electricidade durante
ese intervalo de tempo.

ARTES ( XARAS Non 1 a 4, 8, 9, 15, 6001, 8007, 8008, Par 8024 a 8028, 9000, 9050, 9955, 9997, 9999).
ARTES -SAN XULIAN- (OUTEIRO Non 11, 13 a 22, 24, 8010, 9700, 9999). DEAN PEQUENO ( DEAN
PEQUENO Non 63, Impar 8009 a 8015, 8110). RIBEIRA DE SANTA UXIA (AVENIDA FERROL Non 5, 8,
9955). XARAS -RIBEIRA- ( POLIGONO INDUSTRIAL XARAS Non 7, 9991).