As necesidades educativas de Ribeira repasadas entre o alcalde e o conselleiro de Educación

O alcalde de Ribeira Manuel Ruiz mantivo esta mañá unha reunión co conselleiro de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia, Román Rodríguez, coa fin de abordar diversos asuntos que entran dentro do ámbito das competencias deste departamento autonómico.
Así, a educación foi o asunto prioritario nesta xuntanza celebrada en Santiago de Compostela, repasándose no transcurso da mesma a situación no municipio e valorando as diversas necesidades existentes en materia de infraestruturas, como son o caso dos centros de Frións e o Heroínas de Sálvora de Aguiño. De igual xeito, agora
que está en exposición pública o cambio de destino da actual comisaría de policía, alcalde e concelleiro falaron sobre a adecuación deste inmoble para dotalo dun uso educacional e máis a súa conexión cos edificios existentes do colexio O Grupo.
Noutra orde de cousas, e visto que a boa marcha dos traballos de construción do novo Auditorio na praza do Centenario fan prever que poida estar en funcionamento no último trimestre do 2022, Ruiz Rivas solicitou que se teña en conta este feito nas futuras programacións culturais da Xunta.
Castro de Porto Baixo
Un último punto que o conselleiro se comprometeu a estudar é a realización dunha actuación arqueolóxica no castro de Porto Baixo, situado dentro do parque natural.

Entre os temas tratados abordouse a conexión do colexio O Grupo co inmoble da Comisaría