“Restriccións de pesca recreativa nos portos galegos”. Antón Luaces

A Comisión de Pesca do Parlamento de Galicia deu a súa aprobación  a unha proporisición non de lei do Grupo socialista para que a Xunta flexibilice as restricións impostas á pesca recreativa e deportiva nos portos galegos, que están a difucultar a que era unha práctica cotián nos peiraos de Galicia. A iniciativa foi poresentada polo socialista Julio Torrado, pararevisar a recente resolución do 26 de xullo pasado, que levantaba parcialmente esas restricións emanadas da Lei de Pesca de 2017.
Reclamou o parlamentario socialista unha nova regulación que compatibilice unha práctica de lecer que tamén é de necesidade para moitas familias galegas co resto de usos portuarios, coa seguridade das persoas que a practican e que conte co acordo do sextor. Torrado entende como “razoable” regular esta práctica, pero “non ata o punto de poñer limitacións tan complexas que de facto limitemos a actividade ata o máximo”.

A iniciativa aprobada este martes sinjala que “O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a revisar a resolución do 26 de xullo de 2021 pola que se levanta a prohibición vixente sobre a práctica recreativa nos portos galegos, coa intención de dar resposta ao acordo por consenso dos grupos parlamentarios no Parlamento de Galicia, centrándose fundamentalmente en: flexibilizar as zonas permitidas para a práctica da pesca recreativa, tratando de obter unha solución que maximice as posibilidades dentro da compatibilidade de usos para todas as actividades” e “Ampliar o número de menores a cargo que un adulto pode ter durante a práctica recreativa nos portos de Galicia”.