En Ribeira a concelleira Elvira Pereira, asume a dedicación parcial que tiña a edila dimisionaria Ana Ruiz

A concelleira delegada das áreas de Cemiterios, Parques e Xardíns e Medio Ambiente, Elvira Pereira Ageitos, asume a dedicación parcial do 70% que tiña a edila dimisionaria do PP Ana Ruiz.

Será a veterana edila ribeirense a que pasa a percibir anualmente os 25.838 euros, repartidos en 14 pagas, que figuran na partida presupuestaria específica para ela dentro dos órganos de goberno que é a mesma cantidade que cobran os concelleiros portavoces dos grupos municipais do PSOE e BNG.