Actuación no viario Rianxiño-Barral

Rematados os traballos para a mellora do firme da estrada entre Rianxiño o Barral, executada con cargo o Plan de Mellora de Camiños Rurais PEIM 2021-2022.

Para a súa execución, contouse cunha axuda do AGADER da Xunta de Galicia de 34.329 euros para completar o custe total de 41.538 con achega do Concello da cantidade restante, entre outros gastos. As actuacións deste programa van dirixidos a pistas rurais que transcorren por zonas con aproveitamentos agrícolas, de aí que non atravesen núcleos na súa intervención.

A encargada de executar a actuación de aglomerado foi a empresa NOSA sobre unha lonxitude de 850 metros para un ancho duns catro metros de media.

Outras licitacións a saír nas próximas semanas afectan a un viario nas Barreiras-Taragoña e o outro previsto farase no Rial-Leiro. Os amaños destas estradas forman parte do Plan único da Deputación da Coruña e para a presentación de ofertas colgarase o proxecto e as bases de licitación no perfil do contratante do Concello.