A Policia local de Ribeira fará unha campaña de control do uso do móbil ao volante

A Policía Local de Ribeira informa de que entre mañá xoves e o vindeiro 22 de setembro vai levar a cabo unha campaña especial de control de distraccións ao volante promovida pola Dirección Xeral de Tráfico.
Neste senso, o principal factor dos accidentes mortais en España están provocados por distraccións (un 28%) seguidas polo consumo de alcol (24%) e a velocidade (23%). No ánimo de atallar o primeiro dos factores, vixiaranse determinadas condutas frecuentes tales como buscar ou contestar ao móbil, marcar un número ou enviar un
Whatsapp ou SMS, ademais de utilizar auriculares ou manexar indebidamente sistemas de navegación ou GPS.
Estas infracións conlevan unha sanción de 200 euros e a perda de 3 puntos no carné de conducir.