“A Comisión Europea tenno claro: España “falla” no control da pesca”. Antón Luaces

España ten o sistema de inspección e control máis potente da Unión Europea e un dos millores do mundo, en relación ao desenvolvemento da pesca marítima. 

Desta vez, ese ton un tanto fachendoso non procede do Goberno senon do secretario xeral da patronal pesqueira CEPESCA, Javier Garat Pérez, quen en máis dunha ocasión terá escoitado dos seus compañeiros de Confederación queixas pola insistencia dos servizos de inspección pesqueira que actúan en España: os das comunidades autónomas, os da UE, a Garda Civil do Mar, os gardas xurados das confrarías de pescadores e das organizacións de mariscadores, as polícías autonómicas, etc. 
Javier Garat confesou estar solprendido pola chamada de atención feita por Bruxelas a España e Francia, Estados membros aos que se abriu un expedente por non facer cumprir a obriga de desembarqu que, como é coñecido, prohibe aos buques pesqueiros decartar as capturas non desexadas e devolvelas ao mar. Inflúe tamén na apertura dese expedente o feito de que non se percibe unha acción decidida  de ambos os países na loita contra a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada (IUU).

O apercibimento de Bruxelas  se manifesta como carta de emprazamento e o primeiro paso vai dado no marco dos procedementos comunitarios de infracción que mesmo poden chegar diante do Tribunal de Xustiza da UE (TUE) no caso de que o país involucrado siga sen cumporir as súas obrigas.A denuncia, tanto a Madrid como a París, parte do Executivo comunitario. Emana do que Bruxelas entende como un “fallo” no seu deber de facer cumprir a obriga de desembarque segundo a cal todos os pesqueiros deben  levar a porto a totalidade das capturas suxeitas a cotas (ou no Mediterráneo, aquelas suxeitas a tamaños mínimos) para que sexan rexistradas e contadas.

Para a Comisión Europea, un control efectivo das actividades no mar e o rexistro preciso das capturas e das cantidades descartadas “son esenciais para a aplicación da obriga de desembarque e para apoiar os obxectivos de sustentabilidade a longo prazo da Política Pesqueira Común (PPC)”.

Coida Bruxelas que nin España nin Francia “deron os pasos necesarios” para “prever, desincentivar e eliminar” a pesca ilegal, non declarada e non regulada”. Co envío das cartas de emprazamento ábrese unha fase de diálogo entre as autoridades nacionais de cada país e a Comisión Europea. Se España e Francia non resolven as deficiencias identificadas, Bruxelas podería optar polo envío dun ultimátum e, como derradeiro paso, levar os asuntos á Xustiza europea.A frota achaca ás presións da Comisión Europea o aviso a España para corrixir deficiencias no control e loita contra a ilegalidade.