Obradoiro de Arquitectura e Urbanismo en Ribeira_Fundación RIA-ETSAC

Obradoiro de Arquitectura e Urbanismo que se celebrará entre o 31 de agosto e 4 de setembro en Ribeira, e que terá continuación na Escola de Arquitectura da Coruña ETSAC-UDC unha semana máis.
Este obradoiro realízase no marco do Master Universitario de Arquitectura (MUA) como fase previa aos traballos que desenvolverán os estudantes de último curso da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña (ETSAC – UDC) durante o curso 2021 – 2022. Co obxectivo de que os estudantes coñezan as dinámicas do territorio no que desenvolverán os seus proxectos, a Fundación RIA e a ETSAC colaboran na organización dun obradoiro no concello de Ribeira, que durante cinco días coordinará charlas e debates con expertos de diferentes ámbitos, visitas de campo, entrevistas e sesións de traballo conxunto.
 
A Fundación RIA, presidida polo arquitecto David Chipperfield, centra os seus obxectivos na protección dos valores naturais e culturais da rexión e na procura dun desenvolvemento sostible a través da análise, a promoción do debate, o deseño de propostas estratéxicas e de intervención física e mediante a colaboración con expertos de diferentes ámbitos e entidades públicas e privadas.
No marco do Convenio de colaboración asinado coa Universidade da Coruña (UDC) o pasado Nadal, iníciase un camiño de cooperación entre as dúas institucións que pretende achegar aos estudantes a escenarios e conflitos reais nos que desenvolver as súas propostas, fomentando unha relación directa cos axentes locais e nutrindo de análise, reflexión e propostas ás administracións locais e autonómicas.
 
Este obradoiro centrarase naqueles espazos, no pasado produtivos de base agraria, que se estenden nas contornas dos núcleos de poboación, e que na actualidade están pouco definidos, sendo obxecto de desenvolvementos urbanísticos e industriais, forestados con especies alóctonas, ou simplemente, caídos no abandono. Os estudantes tratarán de coñecer as súas características e usos, pasados e presentes, para imaxinar a forma en que se poden ordenar para acoller actividades no futuro en sintonía coas morfoloxías, dinámicas e valores naturais e culturais do territorio.
O Obradoiro terá como centro de traballo a Escola Náutico Pesqueira de Ribeira, acollendo conferencias de expertos en diferentes ámbitos no seu auditorio. Estas conferencias, que se desenvolverán entre o día 1 e 3 de setembro en horario de 10h a 12h non só estarán dirixidas aos participantes do Obradoiro, senón que dispoñerán de 20 prazas para público xeral que se ocuparán por orde de chegada ata completar o aforo.
A continuación, adxúntase o calendario de actividades do Workshop RIA + MUA_ETSAC e no documento adxunto apórtase máis información descritiva do ámbito de estudo e dos contidos que desenvolverán os participantes.