En Ribeira licitada a mellora da rúa transversal do polígono de Xarás

O Concello de Ribeira vai emprender unha nova actuación destinada a mellorar o polígono industrial de Xarás. En concreto, vanse destinar máis de 90.000 euros á pavimentación e dotación de rede de pluviais á rúa transversal á
avenida Ramiro Carregal Rey.
A tal efecto, e de acordo co proxecto elaborado por técnicos municipais, disporase polo centro da calzada un colector de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro e construiranse arquetas sumidoiro e pozos de rexistro de formigón prefabricado que se ubicarán cada 20 e 40 metros, respectivamente.
Tamén se dotará á rúa transversal dun novo pavimento de aglomerado asfáltico en quente logo de demoler o actual, xa deteriorado.
Achega da Xunta
O orzamento base de licitación ascende a 91.503,56 euros, IVE incluído, e o prazo de execución son dous meses. A actuación está financiada pola Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación ao abeiro da Orde do 18 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas a habilitación e mellora das infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.
As empresas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o 25 de agosto á medianoite no Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).