“Drogas e delincuencia”. José Manuel Pena

Toda persoa que padece unha adicción ten o dereito para dispoñer dunha oportunidade para recuperarse. O problema está en que se esa persoa non recoñece a adicción e négase a seguir calquera programa de tratamento.
Un dos maiores problemas cos que se enfronta a sociedade actual é o das drogas e cada día está máis en auxe.
Esta situación xera que a maior parte da delincuencia actual estea relacionada co mundo das drogas, desde os delitos contra as persoas, contra a liberdade sexual, contra a orde pública, contra a seguridade do tráxico ou contra a propiedade.
A pesar de que desde Europa, o goberno central, as autonomías e os propios concellos consideran como un importante obxectivo político a necesidade de reducir o número de delitos relacionados coas drogas, cada día
van en aumento e cada vez hai máis drogodependentes.
Hai poucos pobos e cidades do noso país que non padezan as consecuencias desoladoras das drogas.
Auténticos zombis que deambulan polas rúas en busca de dose, día tras día. A pesar de que hai medios e
investimentos suficientes para paliar esta situación, en cambio algo non funciona. Nestes asuntos non só falamos de seguridade e de tranquilidade para os veciños en xeral senón da saúde pública que afecta a persoas, principalmente novas, que apenas teñen futuro e as administracións nin están nin se lles espera.