Boiro senta as bases do seu plan de acción a prol do clima

A xunta de Goberno local do Concello de Boiro aprobou a adxudicación do contrato menor para a asistencia técnica na elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentábel (PACES). O obxectivo deste contrato é “a redacción do documento final cunha serie de tarefas que permitan acadar uns obxectivos medioambientais e que sirva de folla de ruta na loita contra o cambio climático dende o Concello”.

O Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sustentábel é unha iniciativa europea para que os gobernos locais implanten no seu territorio os compromisos en materia de clima e enerxía da Unión Europea. O Concello de Boiro adheriuse en 2019 con compromisos como o de reducir as emisións de CO2, aumentar a eficiencia enerxética ou incrementar o uso de enerxías limpas.

Como punto de partida do PACES vaise trazar dende Boiro unha estratexia global na que se inclúan aspectos como o marco actual, os obxectivos de redución das emisións e de adaptación, a asignación de persoal e capacidades económicas e a participación dos cidadáns; tendo en conta as características xeográficas, históricas, socioeconómicas e demográficas do entorno e describindo unha visión de futuro.

Para levar a cabo a redacción deste proxecto o Concello de Boiro conta co apoio da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea, xa que está subvencionado ao abeiro das axudas destinadas a entidades locais asinantes do Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentábel.