“Políticas activas de emprego” – José Manuel Pena

O paro xera unha situación endémica no noso país e o pleno emprego xa parece moi afastado de ser unha grata realidade. Por iso é polo que son moi importantes e necesarias as políticas activas de emprego, orientadas á creación de postos de traballo.

Tanto o SEME como o INEM, ademais de dedicarse a xestionar a protección por desemprego tamén teñen como obxectivo o de facilitar información sobre o mercado de traballo e o desenvolvemento das políticas de emprego pero, na práctica, con moi pouca eficacia.

É moi necesario a intervención de todas as administracións públicas no mercado laboral, cun compromiso real e efectivo, para axudar aos parados a atopar traballo e para iso terían que actuar como intermediarios entre o mundo empresarial e os traballadores desempregados, de face a minorar as elevadas taxas de desemprego.

As verdadeiras políticas activas de emprego tamén deben ter en conta a inserción e a formación. Por desgraza, moitos cursos son un mero negocio sen aplicación práctica algunha. Así miles e miles de parados continúan en desemprego, despois de asistir a cursos formativos ou ocupacionais.

Tamén habería que abrir canles de comunicación permanentes e fluídas coas empresas para crear unha importante liña de oferta de traballadores ben formados para empregos de calidade.