En Portosín incautados 742 quilogramos de sardiña

O Servizo Marítimo Provincial da Garda Civil interviu 742 quilogramos de sardiña en Portosín. A actuación tivo lugar cando integrantes do patrulleira Río Andarax, realizaba un control de pesca en augas costeiras. Nas inmediacións de cabo Fisterra, os axentes localizaron un barco do cerco que procederon a inspeccionar.

A bordo atoparon 218 caixas contendo sardiña, das que 40 estaban ocultas nas duchas do pesqueiro. A Garda Civil ante a sospeita de que as capturas de a bordo superasen os topes autorizados foi co barco ata as instalacións do porto de Portosín para verificar a carga. A pesada acadou máis de 3.000 quilogramos de sardiña, excedendo en 742 o máximo autorizado da embarcación, fixado en 2.300 quilos.

A Garda Civil procedeu á incautación do exceso de capturas e á confección da pertinente acta de denuncia por suposta infracción da Lei de Pesca de Galicia. A sardiña comisada foi entregada nun centro benéfico.