No Son, posta a punto do parque do Outón e dos camiños en Resúa

En Porto do Son seguiron activas este mes de xuño as liñas de traballo do Concello para poñer a punto espazos e equipamentos públicos e recuperar, rehabilitar e reivindicar espazos de interese histórico, cultural, paisaxístico e medio ambiental.

Os traballos destes días centráronse, entre outros enclaves, no acondicionamento do parque infantil do Outón, na parroquia de Xuño.

Asemade, os operarios do Concello tamén acondicionaron e melloraron a accesibilidade e a estética nos camiños en Resúa, en Nebra.