A Xunta dará a opción de activar o Carné Xove por vía electrónica a partir do luns

O Goberno galego habilitará un formulario para que aqueles que reciben a tarxeta por primeira vez, que ata agora debían desprazarse para activala, poidan facelo desde a súa casa.

Recollida no Barbanza

As oficinas municipais de información xuvenil (OMIX) de Boiro, Ribeira e Muros recollerán os carnés xove dos seus veciños e dos municipios da súa contorna para realizar o proceso de activación no Espazo Xove de Noia sen ter que pedir cita previa. Logo de activalos devolverase os carnés aos concellos para que cada usuario poida recollelos.

As mozas e mozos galegos poderán activar o Carné Xove tamén por vía electrónica. A Xunta de Galicia habilitará un formulario na rede para que aqueles que reciben a tarxeta por primeira vez e non poden desprazarse para activala, poidan facelo desde a súa casa. De igual xeito, os 36 puntos de activación presenciais seguirán dispoñibles.

A Xunta de Galicia está a enviar aos máis de 400.000 mozas e mozos galegos de entre 12 e 30 anos esta tarxeta de xeito gratuíto aos seus fogares. Aqueles que con anterioridade ao envío xa tiveran o carné, simplemente recibirán un novo coa imaxe actualizada da tarxeta e xa estará listo para utilizar. Aqueles que non tiñan Carné Xove deberán activalo, ben nalgún dos 36 puntos habilitados en toda a Comunidade ou ben por vía electrónica.

Se a activación se fai a través da rede, a partir das 12.00 horas do vindeiro luns habilitarase na web de Xuventude un formulario no que os novos usuarios terán que cubrir os seus datos. No paso duns días recibirán o código de identificación EYCA (European Youth Card) ao correo electrónico de referencia. Unha vez recibido, deberase anotar o código manualmente na tarxeta, en concreto, no apartado número de carné.

É preciso destacar que este número de identificación, persoal, é necesario para desfrutar das vantaxes que ofrece este carné tanto na comunidade galega como en España ou nos resto de países da Unión Europea.