O Concello da Pobra convocou as probas selectivas para unha bolsa de emprego para socorristas

O Concello da Pobra convocou as probas selectivas para dar forma a unha bolsa de emprego para socorristas. Levaranse a cabo mediante un concurso-oposición para a cobertura en réxime laboral temporal dos postos de traballo. As persoas aspirantes deberán reunir unha serie de requisitos mínimos segundo o cargo.

No caso de que se queira optar a contratos supeditados á subvención da Xunta dentro do programa de Salvamento e socorrismo, as persoas candidatas deberán estar rexistradas nas oficinas de emprego do Servizo de Emprego Público Estatal (SEPE) como demandantes de emprego para o posto de socorristas.

Os interesados terán que solicitar a súa participación mediante unha instancia dirixida ó alcalde, segundo o mencionado nas bases. As solicitudes presentaranse a través da sede electrónica municipal ou no rexistro xeral de entrada do Concello da Pobra do Caramiñal, no prazo de 10 días hábiles a partir do seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no  BOP.

Doutra banda, os que opten por presentar a solicitude en correos, farano nun sobre aberto. Ademais, no caso de que se presente a instancia noutro rexistro público diferente ó da Administración local pobrense, as persoas solicitantes precisarán remitir unha copia escaneada da instancia ó enderezo electrónico rexistro@apobra.gal.