Propietarios e usuarios do Parque Natural de Corrubedo opóñense ao novo plan de usos


Un milleiro de participantes nunha cadea humana protestaron polas restricións que se queren impoñer a través do novo Plan Reitor de Uso e Xestión ( PRUX), un documento que limita as actividades que se poden levar a cabo en cada unha das zonas do parque natural de Corrubedo.

« Nós tamén formamos parte deste marabilloso lugar», « Non ás prohibicións, queremos gozar do noso paraíso», «Propietarios: non só limpar, tamén gozar» ou «Queremos bañarnos non Río do Mar» foron algunhas das reivindicacións que se podían ler na ducia de carteis que colocaron os veciños e afectados aos longo do percorrido da concentración.

O portavoz da asociación de propietarios do parque natural, recoñeceu que ninguén contactara con eles para redactar este documento, do que afirma que hai moitas cousas moi mellorables.