O proxecto para a mellora da rúa Romero Ortíz, en Ribeira, recibiu finalmente 30 ofertas

O Concello de Ribeira vén de confirmar que o proxecto para o pavimentado con plataforma única da rúa Romero Ortiz recibiu un total de 30 ofertas presentadas. A actuación persegue mellorar as condicións de accesibilidade da zona a través da creación dunha plataforma única na que vehículos e peóns circulen á mesma cota, pero con zonas diferenciadas, “mellorando e ensanchando as áreas de tránsito peonil”, explica o Concello.

Con tal fin, substituirase o aglomerado da calzada por pavimento de formigón semipulido no que se intercalarán franxas transversais de lousas de granito. A delimitación entre o pavimento de formigón da calzada e a pedra das beirarrúas terá lugar mediante bordos de granito.

A obra abrangue dende a confluencia desta rúa co Malecón ata máis aló da rúa Cervantes, tal e como aparece no plano adxunto.

A iniciativa ten un prezo de licitación de 164.161 euros e forma parte do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ adicional 2/2020. O prazo de execución son cinco meses.