Na Pobra o mercado ambulante dos mércores cambia de localización na procura dun meirande distanciamento

O Concello da Pobra do Caramiñal, a través do seu alcalde Xosé Lois Piñeiro, vén de publicar un novo bando informativo no que comparte coa cidadanía as últimas novidades con respecto á incidencia da COVID-19 no termo municipal (á alza os pasados días) e as disposicións para pór freo aos contaxios. No bando o rexedor confirma novamente que no concello a evolución da pandemia causada pola COVID-19 “vén sendo moi desfavorábel nos últimos días”. De feito, o número de casos activos situase en 33, a incidencia acumulada chega a 355, entre 250 e 500 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días.

Tendo en conta o devandito, o Concello considera que “é necesario adoptar medidas de carácter extraordinario coa intención de que contribúan a reducir o número de contaxios no noso termo municipal, ademais das xa aprobadas no bando do 3 de abril”.

Estas medidas novas afectarían en primeira instancia ao mercado ambulante dos mércores, que o Goberno local opina que pode supoñer un risco para a seguridade pola posíbel aglomeración de persoas. En base a isto, o Concello propuxo unha serie de disposicións respecto da organización do mercado, “de carácter extraordinario e sen vocación de permanencia”, xa que tan só se manterán mentres a incidencia acumulada a 14 días supere os 250 casos por cada 100.000 habitantes.

Estabelécense as seguintes medidas:

Primeira. Suspéndese a realización do mercado ambulante dos mércores no lugar de instalación

habitual.

Segunda. Habilitarase un maior espazo para dar cabida ao 100% do sector da alimentación, ocupando a rúa Castelao ata a contorna da praza de abastos, asegurando desta maneira a instalación da totalidade dos postos e cunha distancia entre eles que cumpra coas medidas de prevención COVID-19.

Terceira. Os demais postos poderán instalarse na praza Alcalde Segundo Durán, que permitirá a entrada dun 50% dos habituais. Dende o Concello anunciaron que se porán en contacto coas persoas comerciantes para informar desta circunstancia.

Cuarta. Estableceranse unhas estritas medidas de vixilancia:

 Control de acceso que impedirá que se supere a cabida máxima.

 Será obrigatoria a desinfección de mans antes de entrar na praza.

 Vixiarase o cumprimento estrito das normas de prevención fronte á COVID-19.

 Estabelecerase un sentido de circulación obrigatorio para as persoas usuarias.

Quinta. Estas disposicións ficarán en vigor mentres a incidencia acumulada supere os 250 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. “Debe entenderse como unha alternativa ao peche total do mercado”, explicou o Concello.