Mellora de estradas e saneamento en diversos puntos de Dodro

O Concello de Dodro compartiu os seus avances recentes en materia de seguridade viaria e mellora das infraestruturas de saneamento, materializados en diversos proxectos.

O investimento recente na rede viaria establécese do seguinte xeito:

– Mellora da rede de saneamento en Revixós (obra POS 2020), cun orzamento de 33.129,96 €.

– Mellora da seguridade viaria na estrada de acceso ao colexio (obra POS Adicional 2020), cun orzamento de 40.231,90 €.

– Plan Marco de posta a punto de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021: Camiño en Eirón (San Xián de Laiño) e outro. O orzamento é de 32.394,12 €.