Prorrógase o convenio de colaboración para a xestión compartida do Servizo de Atención Temperá do CAD

O Concello da Pobra vén de confirmar a formalización da prórroga (acordada o pasado 24 de febreiro) para o convenio de colaboración marco para a xestión compartida do servizo de atención temperá entre os Concellos da Pobra do Caramiñal, Ribeira e Boiro (convenio asinado en orixe no 3 de outubro de 2017). Agora a súa vixencia esténdese ata o día 2 de outubro de 2025.

Amais, acordouse solicitar a subvención ao abeiro da Orde do 11 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases para a concesión de axudas ás entidades locais galegas con vistas á prestación de servizos no marco da Rede autonómica de atención temperá. Deste xeito, desígnase o Concello da Pobra para a xestión e xustificación da achega segundo o previsto na cláusula relativa ás condicións da prestación-xestión compartida.

O Concello da Pobra lembra que o Servizo de Atención Temperá do Centro de Atención Integral á Discapacidade, situado no municipio pobrense, asiste a veciñanza dos tres referidos municipios da comarca. A finais de 2020 a dirección do CAD e a Concellaría dos Servizos Sociais reforzaron o servizo coa contratación dunha nova logopedista. A dita profesional incorporouse ao cadro de persoal composto por outras dúas logopedistas, unha pedagoga (con funcións de coordinación do servizo), unha psicóloga e unha animadora sociocultural.