Os postos do mercado ambulante da Pobra volven ao seu emprazamento orixinal

Este primeiro de marzo A Pobra acolleu un encontro entre membros do Goberno municipal, por unha banda, e representantes do mercado ambulante semanal, pola outra. O obxectivo: avaliar a situación cara a este mércores, data fixada para unha nova celebración do mercadiño.

O alcalde, Xosé Lois Piñeiro (Nós Pobra), acompañado da concelleira da Promoción Económica, Charo Varela (Nós Pobra), e do edil da Seguridade, José Andrés Lojo (Nós Pobra), reiteraron que as medidas adoptadas para a semana pasada “eran provisionais” e que, polo tanto, non supoñían o traslado definitivo do téxtil e do calzado á praza Alcalde Segundo Durán (praza Maior).

Finalmente, durante a xuntanza acordouse que a totalidade dos postos volva á súa localización orixinal. Ademais, “co propósito de garantir a distancia de seguridade”, colocaranse o 50% dos postos, “os cales rotarán cada semana para que tódalas e tódolos comerciantes poidan retomar a súa actividade”, informou o Concello, engadindo que se optou por non reducir o tamaño dos postos “por non ser preciso para garantir a separación”. O Goberno local tamén fai saber que se van colocar dispensadores de xel hidroalcohólico e carteis onde se especifiquen as medidas para seguir, amais de intensificarse a vixilancia.

Cómpre lembrar que A Pobra atópase dende o día 28 de febreiro cunha incidencia acumulada de menos de 25 casos cada 100.000 habitantes. “Esta evolución favorábel da pandemia causada pola COVID-19”, informa o Concello, “permite establecer unhas medidas de protección menos restritivas, en consonancia coas determinacións da Consellería de Sanidade publicadas na Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do coronavirus na Comunidade Autónoma de Galicia”.

Outra das cuestións a tratar na xuntanza foi o posíbel empeoramento da situación e as medidas que deberan tomarse: “De establecerse o nivel de risco máximo non se autorizará no lugar de instalación habitual, e o téxtil e calzado pasarán nese caso a ocupar a praza Alcalde Segundo Durán, mentres que a alimentación e plantas situaranse diante do mercado municipal”, explicouse dende o Concello.

Baixo estas circunstancias controlarase a cabida máxima, farase obrigatoria a desinfección de mans antes de entrar, vixiarase o cumprimento das normas de prevención fronte ao coronavirus e establecerase un sentido de circulación obrigatorio para as persoas usuarias.