Comezan as obras de renovación de pavimentos e redes de servizo en Brión (Boiro)

O Concello de Boiro inicia as obras de renovación de pavimentos e redes de servizo en Brión, co fin de mellorar un treito de rúa e renovar os servizos que presentan deficiencias.

Neste intre estase actuando nun tramo de 250 metros de lonxitude, xa que se producen abundantes choivas na localidade e iso produce que se acumule a auga e que existan graves problemas de seguridade viaria. “Deste modo”, explicou o Concello, “deseñouse unha rede de pluviais dun diámetro de 315 metros cun total de 28 sumidoiros repartidos homoxeneamente”.

A actuación conta cun investimento de 52.614, 36 euros e está financiada polo Plan de Obras e Servizos da Deputación Provincial da Coruña. O prazo de execución da obra é de dous meses como máximo.