Boiro confirma a súa boa tendencia en materia de COVID

O Concello de Boiro celebrou este luns 8 de marzo unha nova sesión da Comisión de Seguimento da Evolución da COVID-19 para analizar a actualidade dos datos da pandemia no municipio e determinar as medidas de prevención. Segundo se fixo saber, a incidencia de casos acumulados segue en descenso no municipio, na última semana non se detectaron novos casos positivos, polo que a IA (Incidencia Acumulada) no concello é de menos de 25 nos últimos catorce días.

Na sesión tamén se fixo balance do traballo desenvolvido polo departamento de Servizos Socias (que segue a coordinar todas as necesidades xurdidas dos casos positivos por COVID-19, como son a recollida de lixo ou entrega de alimentos), de Protección Civil de Boiro (que prosegue realizando periodicamente desinfeccións e limpezas en parques infantís e mobiliario público) e da área de Cultura (que abriu a porta á recuperación da programación cultural e da actividade dos centros sociais e municipais, seguindo todas as medidas de prevención e hixiene).

Tamén se mencionou o reinicio do mercado semanal (que se celebra os martes na avenida da Constitución cunha ampliación do 75% dos postos autorizados, tal e como se recolle na orde do 4 de marzo da Consellería de Sanidade para mercados que teñen entre 50 e 100 postos) e fíxose reconto da actividade desenvolvida pola Policía Local (que continua coa vixilancia e control para garantir que se cumpran todas as medidas e seguridade e hixiene e que na última semana efectuou un total de 74 denuncias, 22 delas polo uso indebido de máscara, 20 por fumar na vía pública, 1 a un local por exceso de capacidade, 20 por aglomeracións de máis de catro persoas non convivintes e outras 11 por comer ou beber na vía pública sen respectar as medidas de seguridade).