A Pobra informa da resolución das axudas a persoas autónomas e empresas


O Concello da Pobra deu a coñecer hoxe a listaxe definitiva de persoas autónomas e empresas do municipio beneficiarias do PEL-Reactiva. A listaxe definitiva de concesión estará dispoñíbel no taboleiro e na web municipal.
As axudas, que contan cun importe total de 240.500 euros, serán repartidas entre 125 persoas autónomas e empresas, as cales dispoñen ata o 31 de marzo para achega-la documentación xustificativa. Esta iniciativa está dirixida a tres tipos de empresas, que dunha forma ou outra se viron damnificadas pola COVID-19: no grupo 1 atópanse as empresas que pecharon durante o confinamento; o grupo 2 conta coas empresas que
viran reducida a súa facturación, polo menos, nun 75%; e no grupo 3 as que están sometidas a ERTE.
O reparto destas axudas vai dende os 1.500 euros por unha empresa que non teña ningunha persoa empregada ata 3.000 euros para aquelas cuxo cadro de persoal se compón de entre 6 e 9. Estas subvencións irán destinadas á compra de material antiséptico, produtos hixiénicos, reparación e conservación, primas e seguros…
A concesión das axudas realizouse mediante unha puntuación seguindo as bases reguladoras de acordo cuns criterios de valoración nos cales figuran o tipo de empresa, a forma xurídica, o número de mulleres contratadas, o número de persoas discapacitadas contratadas, o número de menores de 30 anos contratados e o emprego da lingua galega.