A Lonxa de Ribeira mantivo o seu papel referente en 2020

lonxa de ribeira

A comercialización de produtos pesqueiros frescos nas lonxas galegas mantívose en 2020 estábel en relación ao 2019, a pesares das dificultades derivadas da alerta sanitaria pola COVID-19, segundo un informe da Consellería do Mar, que destaca á Lonxa de Ribeira.

Ribeira mantense así como unha das lonxas máis importantes de Galicia ao concentrar, xunto coas lonxas de A Coruña, Vigo, Burela e Celeiro, máis do 82 % dos produtos de mar frescos comercializados e case o 73% da facturación. O informe tamén recolle as especies máis comercializadas, onde destaca o xurelo con cerca de 32.000 toneladas, a pescada con case 26.000 toneladas e o lirio con máis de 20.000 toneladas. Entre estas tres especies concentran máis da metade das capturas totais poxadas durante o ano pasado.

En cando á facturación, a especie destacada é a pescada, cuns ingresos xerados de cerca de 100 millóns de euros e unha cuarta parte da cifra de negocios total das lonxas. Por detrás sitúanse o rape (34 millóns), a ameixa xaponesa (máis de 28 millóns) e o xurelo (26 millóns).