SumaRibeira pide mellorar as condicións sanitarias do transporte non urxente de pacientes

Xurxo Ferrón, da plataforma SumaRibeira

A plataforma SumaRibeira dirixiu unha cara á Xerencia da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza para expresarlle a súa preocupación polo que consideran “unha falta de medidas de protección ás persoas usuarias do servizo de transporte non urxente e programado de pacientes que depende desa Xerencia Sanitaria”.

Na misiva, a agrupación que coordina Xurxo Ferrón recoñecer ser consciente da situación complexa que se deriva da pandemia, e tamén da relevancia de velar polo cumprimento das medidas de seguridade que fan chegar a diario as autoridades sanitarias (a utilización de máscaras a hixiene tanto particular como de espazos colectivos, a importancia de non estar en lugares pechados ou con pouca ventilación durante espazos de tempo prolongados, o distanciamento entre persoas non conviventes, etc). Porén, explica no comunicado SumaRibeira, “todas estas medidas a nivel xeral son aínda máis importantes naquelas persoas que pertencen a grupos de maior risco, ben pola súa idade ou polas patoloxías que presentan, que poden agravar de forma considerábel a enfermidade en caso de sufrila. Son por tanto as persoas ás que máis se debería protexer”.

SumaRibeira destaca que nos últimos días tivo coñecemento, a través as fontes directas de varios usuarios das ambulancias de transporte non urxente, de que “estas medidas de prevención non se están a cumprir nos traslados levados a cabo polas empresas concesionarias do servizo”. Tamén salienta o feito que o número de persoas que sofren esta situación é un número grande, sufrindo cousas como chegar ao seu destino coas ambulancias ateigadas, sen a ventilación axeitada ou durante tempos demasiado prolongados. “Unha vez terminado o traslado, os vehículos non poden ser desinfectados antes de recoller novos pacientes porque non dispoñen de tempo para realizar esa desinfección”, explican dende SumaRibeira, que, tendo en conta o devandito, solicita o seguinte:

– Que “se nos informe das condicións vixentes para os traslados non urxentes”.

– Que “as/os usuarias/os do servizo estean informadas/os das medidas de seguridade COVID de obrigado cumprimento nos seus traslados, e que esta información estea visíbel nos vehículos”.

– Que o SERGAS facilite unha máscara FFP2 a cada una dos/das usuarios/as do servizo, en previsión de que as máscaras que leven as persoas transportadas non sexan seguras e homologadas.

– Que “se inspeccionen e controlen as condicións nas que as empresas adxudicatarias están a realizar estes traslados, e que se tomen as medidas oportunas para que se cumpra a normativa relativa ao control da pandemia”.