Os empresarios de Ribeira piden que se aprace para un “momento máis propicio” o cambio de nome da rúa Miguel Rodríguez Bautista

A Asociación de Empresarios de Ribeira vén de emitir un comunicado relativo ás peticións para mudar o nome da rúa Miguel Rodríguez Bautista, que unha parte da veciñanza e dos partidos políticos locais, amais da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, consideran que debe ser cambiando para seguir avanzando na erradicación da simboloxía e da nomenclatura franquista no termo municipal. A asociación local de empresarios aclara no seu comunicado que non entra a valorar os motivos da petición pero que, máis alá dos porqués das mesma e “en defensa dos nosos asociados e veciños da dita rúa”, opina que “non é o momento idóneo para realizar tal cambio”.

E engade o comunicado: “Somos conscientes dos trastornos e gastos que lles suporá a todos eles, e pedimos aos promotores da petición que a deixen para máis adiante unha vez superada a difícil situación anímica e económica que os nosos empresarios, comerciantes e cidadáns en xeral estamos a sufrir”. E conclúen: “Cremos que a nosa petición é razoable e esperamos comprensión nas persoas e entidades que impulsan a iniciativa a para que reconsideren a súa postura e procedan a retirala e aprazala para un momento máis propicio”.