“Lombos chineses de atún prexudican ós desembarques na Pobra e Ribeira”. Antón Luaces

España é un dos países da Unión Europea que máis lombos de atún importa. Das 30.000 toneladas que poderían antrar sen araceles, é dicir ao 0’0%, acaparou case 21.00 toneladas e o 71% delas , segundo datos da patronal Europêche, procedían de China.
Precisamente Europêche defende que calquera subvención prexudicial ou exención fiscal concedida aos exportadores chineses debería recibir a atención da Comisión Europea. Neste sentido, Estados Unidos xa presentou en abril de 2016 unha solicitude formal á Organización Mundial do Comercio (OMC) para que Chine aclarase as subvencións á pesca e axustase estas a as condicións establecidas pola propia OMC. A pesar diso, as exportacións de lombos de atún e os seus procesados poden entrar en Europa en condicións inxustas, como vendas a perdas ou subsidiadas, segundo a patronal europea.

Destas prácticas de dumping tería probas Europêche, que trasladou a información á Comisión Europea, á que solicita a apertura dunha investigación. Estas evidencias motivaron xa a demanda do sector pesqueiro para que a Unión Europea elimine calquera exención arancelaria actual e futura para os lombos de atún procedentes de Cuina e así evitar un dano maior á economía e o mercado.
Os atuneros españois non dan crédito a estas facilidades concedidas a China pola UE, que segue dando opcións aos lombos de atún do país asiático outorgando 35.000 toneladas libres de impostos para o seu envío a Europa. Tal situación afectada de maneira substancial á actividade de desembarque de atún en portos atuneros galegos como son os da Pobra do Caramiñal e Ribeira, o primeiro principal porto de descarga de atún enteiro conxelado e que na actualidade permanece practicamente inactivo. Esta paralización significou que o pasado mes de xullo certificouse un 18% menos que no mesmo período do ano anterior e en agosto un 25% así mesmo inferior.
A Organización de Produtores Asociados de Grandes Atuneros ( OPAGAC) presentou unha proposta de compromiso para visar sen custo 30.000 toneladas de lombos de atún. Será esta a cantidade #expor España, a medio camiño entre as 0 que suxire a frota e as 50.000 que, na última negociación, propuxo Conxemar.
A pesar diso, a presidencia alemá atendeu a demanda de Polonia, país que non procesa atún e nunca mostrara interese por este produto, e que a pesar diso reclamou 85.000 toneladas. A Comisión elevou a proposta a 40.000 Tm., para sorpresa e indignación da frota.
Opagac confía en que se rebaixe o volume de importación, por canto a entrada en Europa de lombos de atún chineses -que mesmo con arancel teñen prezos irrisorios- trastorna o mercado nacional: o da frota española véndese a 4.100 euros a tonelada, e o chinés non supera os 3.100 euros. Se encima exímeselle a China do 24% do arancel, resultan evidentes as perdas para a frota europea.
Os atuneros españois non entenden que a Unión Europea de tamañas facilidades a China con esas 35.000 toneladas libres de impostos para o seu envío a Europa. É dicir: a UE dá máis permisos aos lombos de atún asiáticos , capturados por barcos marcados por pesca ilegal e por explotación laboral e contravir os dereitos humanos, que aos propios comunitarios que traballan por manter a sustentabilidade social da especie e o esforzo realizado.
A Unión Europea é deficitaria nesta materia e permite a importación da mesma cunha carga impositiva máis reducida, cando non nula. A iso hai que engadir que a industria de transformación é partidaria de elevar o volume de lombos de atún que pode entrar sen arancel no mercado europeo.